16.06. Предварителна закрила при уволнение

2023 г.

 

МТСП. Относно закрилата на председателите и представителите на работниците и служителите в комитет по условия на труд

 

2022 г.

 

МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, прехвърлен на друго лице

 

2021 г.


КТ. Закрила при уволнение на бременна работничка или служителка при договор със срок за изпитване по чл. 70-71 от КТ

КТ. Удължаване на срочен трудов договор и закрила на трудоустроени

 

2019 г.


КТ. Прекратявана на ТД със срок на изпитание на лице в отпуск по болест

КТ. Прекратяване на ТД при отказ да се подпише предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение

КТ. Прекратяване на трудово правоотношение с лице, получаващо обезщетение по чл. 54, ал. 1 от КСО
 
2018 г.


КТ. Освобождаване при трудов договор със срок на изпитание при болничен лист от същата дата

2017 г.


КТ. Ред за уволнение на работник, страдащ от заболяване под особена закрила