20.06. Практика на Съда на Европейския съюз

2023 г.

 

Ново решение на СЕС относно минималната междуседмична почивка -  прилагането му в контекста на българското законодателство

 

2022 г.

 

Ново Решение на Съда на Европейския съюз относно продължителността на нощния труд на полицаи и пожарникари

 

Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19.11. 2022 г. относно адекватните минимални работни заплати в ЕС


2021 г.

 

Решение на СЕС относно третирането на периодите на дежурство в условията на постоянно разположение на повикване

Решение на СЕС относно приложимост на Директива 96/71/ЕО и при международния автомобилен транспорт

Решения на СЕС по жалби на Унгария и Полша срещу Директива (ЕС) 2018/957 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

2020 г.


Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство