13.01.03. Скрито разпределение на печалбата (чл. 38, ал. 1 и 3)