13.01.03. Скрито разпределение на печалбата (чл. 38, ал. 1 и 3)

2024 г.

 

ЗОПБ.  Относно възможност за санкциониране на скрито разпределение, извършвано от ЕТ

 

2023  г.

 

ЗОПБ. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно погасяване в брой на заем от собственика, получен преди 2010 г, и отразен като допълнителни резерви

 

Промени в Закона за ограничаване плащанията в брой

 

Относно въпроси, възникнали във връзка с последните промени в Закона за ограничаване плащанията в брой

 

ЗСч. ЗКПО. Относно отчитане на скрито разпределение вследствие намаляване на касова наличност

 

2022 г.

 

Дивидент, авансов дивидент и скрито разпределение - разлики и проблеми

 

2021 г.


Отново за касите и скритото разпределение (актуална съдебна практика)

Деклариране на скритото разпределение на липсващата каса в полза на физически лица 
 

2018 г.


Деклариране на скритото разпределение на печалбата, извършено през 2017 г.

 

2017 г.

Разпределяне на дивидент в ООД /ЕООД в полза на физически лица – възможност за узаконяване на личното потребление 

За писмото на НАП относно касовите наличности – да подадем ли коригираща декларация?

Документиране на скрито разпределение на печалбата в полза на физически лица