01.01. Обща нормативна регламентация на счетоводството

2023 г.

 

Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) през 2023 година

 

Промените в  МСС/МСФО, приложими за финансовите отчети за 2022 г.

 

2022 г.

 

ЗСч. ЗДДФЛ. ЗДДС. Относно дистрибуторски договор на физическо лице с фирма за директни продажби

 

2021 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г.

2020 г.


ЗСч. Задължения пред НСИ, НАП и ТР през 2020 г. на фирма без дейност от 2019 г.

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.

Промените в МСФО за финансовите отчети за 2020 г.

2019 г.


Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2019 г.
 

2018 г.


ЗСч. Санкции за неподаване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч
 

 

2017 г.


Промени в Закона за счетоводството (ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г.)
 

2016 г.


Новият Закона за счетоводството
 

2010 г.


ЗСч. Въпрос: Какви санкции се налагат при неподаден в срок финансов отчет и от кои органи се налагат санкциите?