Брой:

ДОПК. Погасителна давност на правото на приспадане надвнесен корпоративен данък

ДОПК. Въпрос: Имаме надвнесен корпоративен данък за 2009 г. Има ли погасителна давност за правото ни на приспадане или можем неограничено във времето да извършим приспадането до изчерпване на надвнесения данък?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат

Най – често задаваните въпроси по Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

 
доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
До 30. 04. 2010 г. предприятията и самоосигуряващите се лица, следва да изготвят Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, в която да посочат изплатените през 2009 г.  доходи на физически лица. За посочване на неверни или непълни данни се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., а в случай, че нарушенията са извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице (чл. 82, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ). Въпреки, че информацията, изисквана в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ се попълва без съществени промени от години, опасенията да не се достигне до сериозните санкции по повод недекларирани доходи продължават да пораждат въпроси:
 • Кои доходи на физически лица се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, вкл. декларират ли се доходи на нотариуси и адвокати?
 • Декларират ли се доходите на физически лица, регистрирани по ЗДДС?
 • Кои доходи на физически лица не се декларират в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 • В кои случаи доходите на чуждестранни физически лица се декларират в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 • Кой следва да посочи в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ възнаграждение по граждански договор на физическо лице, при условие, че договорът е сключен с предприятие „А”, но самото плащане е извършено от предприятие „Б” и т.н.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

Рубрики