Данъци 2018

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2017 г.
 
 
Цветана Янкова, данъчен експерт
 
 
Целта на материала е да се анализират промените вобразеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2017 г.
Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. (ред по ред) с примери

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 


Целта на материала е да се проследи преобразуването на счетоводния финансов резултат ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. ред по ред:

- в част V на декларацията „Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък“ и

- в помощната справка „Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО“, (която както и предходни години) не следва да се подава с ГДД по чл. 92 от ЗКПО, като по-сложните случаи на преобразуване са илюстрирани с примери.