Данъци 2018

Икономическа същност и счетоводно третиране на криптовалутите
 
 
доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор
 
 
Криптовалутите са нов счетоводен обект, продукт на съвременните технологии и дигитализация на стопанския живот. В сегашните счетоводни стандарти няма ясни правила за счетоводното третиране на криптовалутите и затова на практика се прилага разнообразна счетоводна политика.
 
Целта на материала е да се представят възможните счетоводни решения за криптовалутата въз основа на нейната икономическа характеристика с оглед да бъде полезен в практически план.