МСФО 16 и криптовалута

Данъчна практика по реда на ЗДДС относно данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други)
Представени са разяснения на приходната администрация относно данъчното третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на:
 
-   придобиването („добива“) на криптовалутите и
-   търговията с криптовалути.
Данъчна практика по реда на ЗКПО относно данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други)

Представени са разяснения на приходната администрация относно данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на сделките с криптовалути (биткойн, лайткон и други подобни).

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ относно данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други)
Представени са разяснения на приходната администрация относно данъчното третиране по реда на Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на:
 
-   придобиването („добива“) на криптовалути («биткойн») и
-   търговията с криптовалути («биткойн»)