Наредба № Н-18. Вписване в ТР.

Дискусионно - извънредно работно време при обучение


КТ. Относно третиране на участие в обучение през почивните дни като извънреден труд

КТ. Въпрос. Фирма за производство и търговия с хранителни добавки. Нейни служители участват в научни конгреси и конференции, за да рекламират продуктите на фирмата. Това става чрез платена такса за спонсорство, за което се предоставя място за щанд.Тъй като конгресите най-често се организират в събота и неделя, фирмата дава свободни дни компенсация на служителите през седмицата. От друга страна заплаща и такса участие на лекари - като спонсорство. Поставят се следните въпроси:
 
  1. Редно ли да се командироват служителите за участие в конгресите, тъй като те ползват служебни автомобили и се изплащат дневни?
  2. Участието в конгреса води ли се извънреден труд или е участие с обучителна цел?

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП