Наредба № Н-18. Вписване в ТР.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Префактуриране на разходи

ЗДДС. Доставка на стока с монтаж и инсталиране

ЗДДС. Документиране на посредническа услуга от САЩ при регистрация по чл. 97а

ЗДДС. Регистрация в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15

ЗДДС. Доставка на стока на турска фирма, транспортирана директно в Гърция

ЗДДС. Предлаган пакет за екскурзии в страната с опция за музейни такси и атракции, при липса на предварителни фактури

ЗДДС. Комисионна от Букинг за българска фирма

Наредба № Н-18. Третиране на онлайн продажба на абонамент за достъп до информация или софтуер

ЗКПО. Документално доказаната цена на придобиване на акции

ЗДДФЛ. Облагане на доходи от настаняване през booking и airbnb, при регистрация по ЗДДС по чл. 97а

ДОПК. Задължителност на документацията за трансферно ценообразуване

ДОПК. Необходимост от подаване искане по чл. 137 от ДОПК при нов договор идентичен на стария

ДОПК. Запор върху обезщетение по чл. 222 от КТ по реда на ДОПК

КСО. Осигуряване на председател на сдружение за дейност без възнаграждение

ЗЗО. Здравноосигурителни вноски при бременност и раждане

КТ. Освобождаване при трудов договор със срок на изпитание при болничен лист от същата дата

ЗСч. Отчитане на валутни преводи чрез Western union