Наредба № Н-18. Вписване в ТР.

Актуално - ATAD


Какво трябва да знаете за изменената Директива срещу практиките за избягване на данъциМарин Мермерски, CFA, FRM, LL.M.
 
 
В момента се разглежда проект на ЗИД ЗКПО, с който до края на годината да се въведат част от мерките, предвидени в Директива 2016/1164. Целта им е превенцията на конкретни отклонения от данъчно облагане. До 31.12.2019 г. Република България трябва да транспонира останалите мерки, предвидени в Директива 2016/1164 и изменящата я Директива 2017/952 (известни като ATAD 1 и ATAD 2, накратко ATAD) с изключение на мерките срещу обърнати хибридни несъответствия, чийто срок за транспониране е до 31.12.2021 г.

Статията цели да запознае българските счетоводители с двете директиви, като щрихира:
 
  1. как се стигна до двете директиви,
  2. най-важното, което трябва да се знае за тях,
  3. някои от основните проблеми, които могат да възникнат в последствие.

Дискусионно: Кратък преглед на новите правила за контролирани чуждестранни дружества и защо те няма да проработят в България

 
 
Иван Антонов, данъчен есперт
 
Правила за контролирани чуждестранни дружества (на английски известни като Controlled Foreign Corporation или CFC) са отдавна известни и използвани от много държави като средство за справяне с изкуственото отлагане на плащането на дължимите данъци чрез използването на офшорни компании от юрисдикции без или с нисък данък. Със ЗИД ЗКПО, в сила от 2019 г.,  те се въвеждат и в България.
 
Целта на настоящата статия не е да направи детайлен преглед и анализ на новите разпоредби, а:
-   да обясни как функционират CFC правилата и
-   защо приетите текстове няма да намерят приложение в България.