Съдържание (брой 110/2018)

Четете в броя
 
Съдържание (брой 110/2018)
 
Броят в 5 минути
 
 
Коментари
 
Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя
(III част)
Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП
 
 
МСФО 16. Данъчна практика ЗДДС и ЗДДФЛ.
 
Счетоводни и данъчни аспекти на промяната на счетоводната политика в резултат на МСФО 16 Лизинг
Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистиран одитор
 
ЗСч. МСФО 16 Лизинг и стандартните договори за наем
Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистиран одитор
 
 
Дискусионно – електронен магазин
 
Дискусионно: Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини
д-р Мартин Захариев,  адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и експерт във Фондация „Право и интернет“

Наредба № Н-18. Обхват на лицата по чл. 3 и подаване на приложение № 33 за електронен магазин.
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
 
Казуси
 
ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на корпоративно мероприятие (тиймбилдинг)
Моника Петрова, Людмила Мермерска
 
ЗКПО. КСО. Предоставяне на ваучери за храна с изключение на служители в отпуск по болест, неплатен отпуск и майчинство
Людмила Мермерска, Димитър Бойчев
 
ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Констатиране и на лично ползване на служебен автомобил по време на ревизия
Ганка Петрова, Людмила Мермерска
 
ЗДДС. ЗКПО. СИДДО. Доставка на машини и оборудване с монтаж от Австрия и Германия
Ганка Петрова, Людмила Мермерска
 
ЗДДС. ЗКПО. СИДДО. Внос на машина с технологичната документация и търговска марка от Русия
Ганка Петрова, Людмила Мермерска
 
ЗДДС. ЗДДФЛ. СИДДО. Доходи от наем на местно физическо лице от недвижим имот в Германия
Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска
 
ЗДДС. ЗКПО. Брак на стоки с изтекъл срок на годност
Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова
 
ЗДДС. Два казуса - третиране при продажба и брак на постройка (автомивка)
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
 
Въпроси – отговори
 
ЗДДС. Документиране на приспадане на получен аванс
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Право на данъчен кредит при смяна на вида на автомобила от лек на товарен
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Доставка на услуга по транспорт на стоки
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Отстъпки на фактури и раздаване на мостри
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Регистрация по ЗДДС на ООД, в която съдружник, е собственик на регистрирани ЕТ и ЕООД
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Регистрация по ЗДДС при доходи на ЕТ и наем на физическото лице
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Превоз на стоки, разтоварвани на територията на посолство
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Изменение на устройствения план и замяна на УПИ
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗКПО. Социални разходи за транспорт на персонала и на лицата по ДУК
Румяна Йорданова, данъчен експерт
 
ЗКПО. Транспортни разходи за изпълнението на трудовите задължения, както и от местоживеене до месторабота
Румяна Йорданова, данъчен експерт
 
ЗДДФЛ. Отпадане на писмена декларация от другия родител при облекчение по чл. 22в и чл. 22г
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ДОПК. Подаване на отчети по държави съгласно член 143ц от ДОПК и уведомление по член 143ш от ДОПК
Иван Антонов, данъчен експерт
 
КСО. Регистрационен режим при договор на местно физическо лице с чуждестранна фирма
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КТ. Командироване по чл. 121а от КТ и минимални ставки на заплащане
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
КТ. Трудов договор за работа през определени дни от месеца
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
КТ. Допълнително обезщетение по чл. 224 от КТ при увеличeн процент намалена работоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗСч. Отчитане на запор по чл. 507, ал. 2 и 3 от ГПК
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
 
Данъчна практика по ЗДДС
 
Актуална данъчна практика по прилагането на ЗДДС
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
Данъчна практика по ЗДДФЛ
 
Облагаеми доходи и ред на облагане
 
Доходи с източник чужбина и с източник България
 
Необлагаеми доходи
 
Авансово облагане, документиране, коригираща декларация
 
Данъчни облекчения
 
Наследяване на предприятие на ЕТ

Назад към рубриката