Наредба № Н-18. Наредба № Н-8.

Коментари - нормативни промени


Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

 
 
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
 
В Държавен вестник, бр. 10 от 01.02.2019 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба Н-18/2006 г.).
 
С нея се създават допълнителни изисквания към издаваните фискални касови бележки при продажби/зареждания на течни горива.
 
Целта на коментара е да се разгледат последователно променените разпоредби.

Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за 2019 г.

 
 
 
 
С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица от 2005 г., обнародвана в ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г. се извършиха ежегодните промени в Наредбата.
 
Целта на материала е да се разгледат направените промени в сила за 2019 г.