CC - 17. ГФО.

Актуално - Наредба № Н-18


Наредба № Н-18. Относно електронен магазин и ползване на PayPal

Наредба № Н-18. Въпрос. Магазин, който има обект в гр. София – магазин за продажба на стоки на дребно, ползва платформа в интернет пространство - има интернет-сайт, чрез който осъществява продажба на стоки и получава плащания изключително чрез платежна система PayPal.
 
Въпроси:
 1. Сайтът „електронен магазин“ ли е по смисъла на ЗДДС и Наредба №Н-18/2006 г. и трябва ли да го декларира пред НАП?
 2. Същият магазин трябва ли да издава касови бележки при условие, че получава плащания от клиента чрез система PayPal?

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Относно регистриране на касов апарат и свързването му със СУПТО при разносна търговия

Наредба № Н-18. Въпрос. Дружество е с основен предмет на дейност счетоводни услуги и данъчни и финансови консултации. В практиката му във връзка със сключените от него договори с търговски фирми се налага да издава фактури за продажби за сделки от тяхно име, които те са осъществили и са уговорени в брой. Плащането по същите сделки се извършва в търговски обект на клиента му. Сделките са документирани с издаване на фискален бон от регистриран касов апарат на адреса на търговската фирма, който не съвпада с адреса на офиса на счетоводната къща. Софтуера с който работи счетоводната къща е базиран в офиса й, собственост е на дружеството (счетоводната къща) и позволява да се генерират фактури за продажби от негов служител. В същото време не е осигурен отдалечен достъп на клиентите на дружеството чрез интернет и те не могат да ползват същия софтуер.
 
Въпроси:
 
 1. Във връзка с измененията в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти след 31.03.2019 г. при такива случаи - издаването на фактура в брой от името на клиент на счетоводната къща, може ли да се третира използването на счетоводния й софтуер като обикновен софтуер за обработка на информация, без за него да са валидни изискванията да се лицензира като СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обект) и да има при всяко такова фактуриране връзка между СУПТО и касовия апарат в търговския обект?
 2. Ако касовият апарат на клиента на счетоводната къща е с регистрация „без стационарен обект“ и се извършват сделки извън адреса на регистрация на фирмата (по подобие на разносната търговия), респективно плащания в брой, издадените от него в последствие фактури в брой за същите сделки от софтуер, базиран на адреса на регистрацията на фирмата му трябва ли да се счита като СУПТО?
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Относно електронен магазин, СУПТО и плащане чрез виртуален ПОС терминал

Наредба № Н-18. Въпрос. „Х“ ООД е търговско дружество, което продава осигурителни устройства в различни държави, в и извън ЕС. През 2019 г. дружеството желае да разшири дейността си като създаде и поддържа онлайн платформа за улеснение на клиентите си, през която клиентите да могат да поръчват и плащат. 

Процесът ще се състои в:
 1. регистрация на клиента – клиентът попълва данните си, като посочва държава, адрес и валиден ДДС номер.
 2. въвеждане на поръчка – клиентът избира от предлаганите продукти и ги добавя в кошницата на сайта.
 3. при приключване на поръчката системата определя сумата за плащане, включително дължимите данъци и изпраща на клиента потвърждение на поръчката, като му дава възможност да избере между плащане с платежно нареждане или плащане с карта.
 4. след направената поръчка и плащане, служител на дружеството организира доставката, следователно издава фактура и организира транспорт.
Въпроси:
 1. Счита ли се за електронен магазин описаният сайт?
 2. Следва ли онлайн платформата да се счита за софтуер за управление на продажбите?
 3. Необходимо ли е да се издава фискален бон, в случаите на плащане с карта. Като се има в предвид, че плащането се извършва чрез виртуален ПОС терминал на Уникредит Булбанк през системата Борика?
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Относно СУПТО при паркинг услуги и отдаване под наем на помещения

Наредба № Н-18. Въпрос. Дружеството има две дейности – услуги:
 
 1. паркинг услуги - при влизане на входа на паркинга се заплаща в брой такса и за това се получава фактура от клиента;
 2. наем на помещения - отдадени офиси под наем, фактурирането става от друга програма, плащането е само по банков път.
На края на всеки месец на USB („флашка“) от програмата за фактуриране се свалят продажбите от паркинг услугите и се качват в дневника за продажби по ДДС в счетоводна програма.
 
Това, че се сваля информацията за паркинг услугите само и единствено, за да бъде отчетен прихода, следва ли и на компютъра, където се прехвърля тази информация да има СУПТО?
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Съдържание на касови бележки, издавани от туроператор без СУПТО

Наредба № Н-18. Въпрос. Туроператор не ползва СУПТО. Когато клиент иска фактура му я пише от кочан. В много от случаите клиентите не искат фактура и им се издава касова бележка към справка с информация за резервацията. 
 
Въпроси:
 1. Какво би следвало да е съдържанието на касовата бележка според промените в наредбата - може ли да е туристическа услуга или трябва да е разбито на: обща туристическа услуга, застраховка, агентска услуга и други?
 2. Трябва ли да има изписано количество и ако има количество при заплащане на групово пътуване по един номер на резервация в касовия бон, трябва ли като количество да се въведе броят на туристите по тази резервация?
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Относно ФУ при автоматични продажби в чужбина

Наредба № Н-18. Въпрос. Лице продава следните услуги:
 
-   наем на сървър (предоставя се IP, логин и парола. Няма физически стока);
-   услуги по администриране на сървър;
-   лиценз на софтуер.
 
Почти всичките продажби се обработват по автоматичен начин. Фактурите се създават по същия начин.

Плащания се извършват:
 
-   по банков път в банка на Литва;
-   с PayPal;
-   с биткойни, които приема фирма от Литва и праща парите по банков път в българската банка;
-   по банков път в българската банка;
-   с различни виртуални валути, които приема фирма от Китай праща парите по банков път в българската банка.
-  Уеб-сайтът на лицето се разполага в Холандия.
 
Въпроси:
 1. Трябва ли лицето да използва ФУ?
 2. Как да свърже ФУ със сайта? Никой не може да гарантира, че ще има връзка между ФУ в България и друга страна.
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант