Наредба № Н-18. ЗМИП и действителни собственици.

Дискусионно - годишно изравняване при пенсиониране


КСО. Въпрос. Попълване на Таблица 1 и 2 при самоосигуряващо се лице, придобило право на пенсия през 2018 г.

КСО. Въпрос. Самоосигуряващо се лице до 01.03.2018 г. се осигурява за всички осигурителни случаи:  23,3% - ДОО и 8% - ЗО. От 01.03.2018 г. лицето е пенсионер и внася само 8% ЗО до края на годината. Лицето осъществява дейност през цялата година и има доход 5610 лв. (11 месеца по 510 лв. - удържани вноски по реда на КСО и ЗЗО - 686.46 лв.). Сумата за м. 12 от 510 лв. не е изплатена.
 
Как трябва да се попълни Таблица 1 и Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход?

КСО. Попълване на Таблица 1 при самоосигуряващо се лице - пенсионер по болест за м. януари - ноември 2018 г.