Криптовалута.

Полезна информация за вносителите


Възможност за отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки на територията на страната

 

Мариянка Вълчанова, началник на сектор в Агенция «Митници», сектор «Проверки и ревизии» - - Териториална дирекция Тракийска

 

Представена е кратка информация относно възможността за отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки на територията на страната, в сила от 01.07.2019 г.

Промените в отчетните регистри при отложено начисляване на ДДС при внос, в сила от 01.07.2019 г.

 
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
 
В ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) се направиха изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност.
Част от тези изменения – относно отложено начисляване на ДДС при внос, влизат в сила от 01.07.2019 г.
 
В тази връзка и предвид измененията в ППЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г. е необходимо да се съобразят промените от 01.07.2019 г., които засягат отчетните регистри. Целта на материала е да информира за характера на промените в отчетените регистри.