Съдържание (брой 118/2019)

Четете в броя

 

Съдържание (брой 118/2019)

 

Коментар – Наредба № Н-18

 

Последните промени Наредба № Н-18 от 2006 г.

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Правни и практически предизвикателства пред е-търговията,  свързани с изпълнението на изискванията към регистриране и отчитане на продажбите и софтуерите за управлението им

Адв. Десислава Кръстева, съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и старши правен експерт във Фондация „Право и интернет“

 

Коментар – Субсидии и изплащане на рента


Особености при данъчното третиране на субсидиите и другите подпомагания, придобити от физически лица във връзка с извършвана от тях земеделска дейност

Евгения Попова данъчен експерт

 

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на рентните/наемни отношения в земеделието

Димитър Йорданов, д.е.с., регистриран одитор

 

Дискусионно

 

Проблемни текстове в Закона за данъците върху доходите на физическите лица при доходи от наем за недвижимо имущество, намиращо се извън България в полза на чуждестранно физическо лице

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Полезна информация

 

Последни изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова – началник на сектор в Агенция „Митници“, сектор „Проверки и ревизии“, отдел „Акцизна дейност“, Териториална дирекция Тракийска

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗКПО. Данъчно третиране при отнет и разграбен автомобил, ползван при условията на финансов лизинг

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Платена неустойка на чуждестранно физическо лице за ненастаняване в хотел

Моника Петрова, Людмила Мермерска

 

ЗДДС. ЗЗД. Относно сделка свързана с размяна на идентични продукти и третирането й от гледна точка на ЗДДС

Александра Атанасова, Ганка Петрова

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Третиране на посреднически договор за зареждане на горива от ШЕЛ и задължение за обезпечение по чл. 176в

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране и документиране на дистанционни продажби от е – магазин в ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на посредническата услуга по договарянето на кредит

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на услуга от тъканна банка по обработка и съхранение на стволови клетки

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Монтаж на резервни части в превозни средства в страни от ЕС, изпратени от други страни членки и трети страни

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Покупка на резервни части за монтаж на въздухоплавателни средства в страни от ЕС, доставени от други страни членки и трети страни

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Дефиниране на доставка като ВОП или внос

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно регистрация по желание пред АВ при заявяване на първоначалната регистрация

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на услуги, извършвани от чуждестранни физически лица извън страната

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

КТ. Запазване на право на шест брутни заплати при пенсиониране при вливане на дружества

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Данъчна практика

 

Данъчна практика относно третирането по реда на ЗДДС и Наредба № Н-18 на доставки на стоки и услуги заплащани с ваучери

 

 

Следващ брой

Назад към рубриката