Наредба № Н-18. Субсидии и рента.

Коментар - Наредба № Н-18


Последните промени Наредба № Н-18 от 2006 г.

 

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

 

Целта на коментара е да се разгледат последователно промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, обнародвани в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г.

Правни и практически предизвикателства пред е-търговията, свързани с изпълнението на изискванията към регистриране и отчитане на продажбите и софтуерите за управлението им

 

Адв. Десислава Кръстева

 

 

Целта на материала е да бъдат разгледани няколко от най-съществените и най-често срещани затруднения пред онлайн бизнеса, пред е-търговията в съвременните й най-разнообразни форми при съобразяване с изискванията на Наредба № Н-18, които се прилагат към онлайн бизнеса.