Наредба № Н-18. Субсидии и рента.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Третиране на посреднически договор за зареждане на горива от Шел и задължение за обезпечение по чл. 176в

ЗДДС. Третиране и документиране на дистанционни продажби от е – магазин в ЕС

ЗДДС. Третиране на посредническата услуга по договарянето на кредит

ЗДДС. Третиране на услуга от тъканна банка по обработка и съхранение на стволови клетки

ЗДДС. Монтаж на резервни части в превозни средства в страни от ЕС, изпратени от други страни членки и трети страни

ЗДДС. Покупка на резервни части за монтаж на въздухоплавателни средства в страни от ЕС, доставени от други страни членки и трети страни

ЗДДС. Дефиниране на доставка като ВОП или внос

ЗДДС. Относно регистрация по желание пред АВ при заявяване на първоначалната регистрация

ЗДДФЛ. Третиране на услуги, извършвани от чуждестранни физически лица извън страната

КТ. Запазване на право на шест брутни заплати при пенсиониране при вливане на дружества