Наредба № Н-18. Субсидии и рента.

Коментар - субсидии и изплащане на рента


Особености при данъчното третиране на субсидиите и другите подпомагания, придобити от физически лица във връзка с извършвана от тях земеделска дейност

 

Евгения Попова данъчен експерт

 

 

Целта на материала е да се разгледат някои ключови аспекти при данъчното третиране на субсидиите и другите подпомагания, придобити от физически лица във връзка с извършвана от тях земеделска дейност, за да бъдат избегнати последващи санкции във връзка с неправилно данъчно третиране на придобитите помощи в областта на земеделието.

 

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на рентните/наемни отношения в земеделието

 

Димитър Йорданов, д.е.с., регистриран одитор

 

 

Целта на материала е да се изясни счетоводно отчитане и данъчно третиране на рентните/наемни отношения в земеделието, като се акцентира върху въпроси, които  понякога имат погрешни интерпретации в практиката.