Данъчно законодателство 2020. ГДД по чл. 92 от ЗКПО 2019.

ГДД чл. 92 по ЗКПО - 2019 г.


Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за облагане с корпоративен данък за 2019 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Образецът на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (ГДД) за 2019 г. е значително променен в сравнение с този за 2018 г., като промените са по отношение на обхвата на подлежащата на деклариране информация и произтичат от измененията и допълненията в ЗКПО, влезли в сила от 01.01.2019 г.

 

Целта на материала е да се рагледата направените промени.

Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (ред по ред) с примери

Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант

 


Целта на материала е да се проследи преобразуването на счетоводния финансов резултат ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. ред по ред:

- в част V на декларацията „Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък“ и

- в помощната справка „Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО“, (която както и предходни години) не следва да се подава с ГДД по чл. 92 от ЗКПО, като по-сложните случаи на преобразуване са илюстрирани с примери.