Директива (ЕС) 2018/822. Справката по чл. 73, ал. 6.

Дискусионно - ЗОПБ


Относно промените в чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

Казус. Новата редакция на разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ, в сила от началото на м. декември 2019 г. е:

 

„Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

 

  1. на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лева
  2. на стойност под 10 000 лева, но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.“

 

Въпроси:

 

  1. Кои основания са едни и същи?
  2. Ако се пазарува от един доставчик, плащането в брой на едни и същи материали е по различни фактури. Кое е основание, което трябва да се преценява – предметът на доставката или други нейни характеристики като количество, единична цена, дата и номер на документа за продажба?
  3. При сключен граждански договор без срок за сумата от 750 лв. месечно Кой е периодът, който ще се брои, за да се натрупат 10 000 лв.? За регистрация по ДДС се наблюдава 12 месечен период, не може тук да не е подобно.

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат