Намаляване и опрощаване на наеми. Отписване на вземане.