Съдържание (131/2020)

Дискусионно  - ставка 9 на сто

 

ЗДДС. Продажби от детска кухня

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Продажби в дискотеки и барове

Ганка Петрова, данъчен експерт

                           

ЗДДС. Продажби в хижа, ресторант и сладкарница

Ганка Петрова, данъчен експерт

             

ЗДДС. Продажби в бистро на готова храна

Ганка Петрова, данъчен експерт

             

ЗДДС. Продажби на храна в служебни и ученически столове 

Ганка Петрова, данъчен експерт          

 

ЗДДС. Ресторантьорска услуга на заводски стол при поети режийни от предприятието

Моника Петрова, данъчен експерт

             

ЗДДС. Отстъпка чрез насрещни фактури за бонус за стоки с 9 %

Моника Петрова, данъчен експерт        

 

ЗДДС. Търговска отстъпка при КИ относно доставка на стока до 30.06.2020 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално -  дистанционни продажби

 

ЗДДС. Придобиване на нестандартен софтуер от трета страна и последваща продажба в ЕС 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт   

 

ЗДДС. Продажби чрез Амазон в ЕС - регистрация по ДДС и документиране        

Моника Петрова, данъчен експерт    

 

ЗДДС. Продажби чрез Амазон на стоки чрез склад в Германия 

Моника Петрова, данъчен експерт        

 

ЗДДС. Информация за спортни състезания чрез сайт

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Форум за дизайн с клиенти ДНЗЛ от ЕС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално - трансгранични данъчни схеми

 

ДОПК. Тристранни операции по чл. 15 от ЗДДС и трансгранични данъчни схеми
Иван Антонов, данъчен експерт


ДОПК. Трансферно ценообразуване в група и трансгранични данъчни схеми
Иван Антонов, данъчен експерт
 

Полезна информация -  практика на СЕС

 

Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение       

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство

Димитър Бойчевконсултант по социално и здравно осигуряване

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Корекция на ДК при брак на актив със стойност под 5 000 лв.

Ганка Петрова, данъчен експерт

  

ЗДДС. Подобрение на наето паркомясто в Холандия                           

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Авансово плащане от сръбско дружество за доставка на стоки             

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Изискване за тристранна операция и документиране              

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Амбалаж за многократна употреба при доставки за ЕС           

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Данък при източника при услуга по актуализация на софтуер          

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Разходи за публична инфраструктура 

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Обезщетение  по чл. 220, ал. 1 от КТ при дългосрочно командировани в чужбина местни лица

Евгения Попова, данъчен експерт

 

КСО. Минимален осигурителен доход при едновременно извършване на търговска дейност и ресторантьорство         

Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Обезщетение за майчинство при осигуряване за част от периода по реда на законодателство от страна от ЕС

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Започване и временно прекъсване на дейност като СОЛ                         

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряване при полагане на личен труд в четири дружества 

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Покриване на разходи за курс за повишаване на квалификацията

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката