Данъчна ставка 9 на сто

Дискусионно - ставка 9 на сто


ЗДДС. Продажби от детска кухня

ЗДДС. Въпрос. Търговско дружество е детска кухня, която приготвя храна за бебета, а също и продава готови детски храни и доставя приготвена храна за бебета. От 01.07.2020 г. детската кухня намали данъчната ставка само на пюрета, адаптирани млека и каши закупени отвън, които продава като стоки.

 

С каква данъчна ставка следва да бъде приготвената и доставена храна на определени клиенти? 

 

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажби в дискотеки и барове

ЗДДС. Въпрос. Намалената ставка по ЗДДС от 9% за ресторантьорски и кетъринг услуги, важи ли за безалкохолните напитки и предлаганите храни (ядки и шоколад и др.) в питейни заведения (дискотеки и барове)?

 

 

Отговор:  Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажби в хижа, ресторант и сладкарница

ЗДДС. Въпрос. Дружество извършва дейност в хижа, в ресторант и сладкарница на Витоша. В ресторанта, както и в сладкарницата има обикновен бар през, който се предават на клиента приготвените хранителни продукти (кюфтета, кебапчета, супи, салати, пасти и напитки). Няма сервитьор, а е на самообслужване. В помещенията, както и извън тях има места за сядане и санитарни помещения, но реално те могат да се заемат и от хора, които както могат да си поръчат нещо от щанда и витрината на сладкарницата, така и могат да консумират храната, която са си донесли от вкъщи. Освен това при консумацията на хранителни продукти и напитки от двете заведения се използват, както стъклени и порцеланови чинии и чаши, така и пластмасови.

 

Може ли да се облагат с 9% и настаняването в хижата, съгласно промяната на чл. 66 ал. 2 от ЗДДС?

 

 

Отговор:  Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажби в бистро на готова храна

ЗДДС. Въпрос. Бистро (ресторант на самообслужване), в което няма назначен готвач предлага готови сандвичи, напитки и други храни, които се купуват, т.е. не се приготвят на място в бистрото, а се препродават. В заведението има маси и столове, сервитьори за отсервиране, санитарен възел на разположение на клиентите, обособена каса.

 

Може ли да се прилага намалената ставка по ЗДДС от 9% за ресторантьорски и кетъринг услуги?

 

 

Отговор:  Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажби на храна в служебни и ученически столове

ЗДДС. Въпрос. За обекти (служебни/ученически столове), които отговарят на описанието на НАП "ресторанти на самообслужване (стр. 7-8 от становище  № 20-00-100/29.06.2020 г. на ЦУ на НАП), но не са категоризирани по реда на чл. 120, т. 1 от Закона за туризма, каква данъчна ставка следва да се приложи?

 

 

Отговор:  Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Ресторантьорска услуга на заводски стол при поети режийни от предприятието

ЗДДС. Въпрос. За заводски стол, който отговаря на условията на ЗДДС за облагане с 9% данъчна ставка, съгласно колективния трудов договор се урежда 100% плащане на продуктите от персонала, а режийните (ток, вода, амортизации, труд) са за сметка на работодателя. Досега на режийните е начисляван ДДС с протокол, прилагайки данъчна ставка 20 %, тъй като е упражнено право на приспадане на данъчен кредит.

 

Какво е данъчното третиране във връзка с прилагането на намалената данъчна ставка?

 

 

Отговор:  Моника Петрова, данъчен експерт

 

 

 

ЗДДС. Отстъпка чрез насрещни фактури за бонус за стоки с 9 %

ЗДДС. Въпрос. Между търговско дружество и клиентите му има сключени договори, по силата на които при достигане на определен оборот (на база месец, тримесечие, и т.н.), се дължи определен процент отстъпка върху оборота. В закона ясно е описано, че за дружеството възниква задължение за издаване на кредитно известие с размера на предоставената отстъпка. Част от клиентите обаче издават фактури към дружеството, въпреки че не е налице основание за издаване на фактура при достигане на сумата от търговската отстъпка по договора. Дружеството получава фактури с основание бонус оборот, търговска отстъпка, фиксиран бонус за оборот, бонус асортимент, плаващ бонус, логистичен бонус и т.н.

 

Въпрос:

 

Когато отстъпката се предоставя чрез издаване на насрещни фактури, следва ли същите да са със ставка от 9 %, когато касаят оборот на стоки след 01.07.2020 г. и стоките се облагат със ставка от от 9 %?

 

 

 Отговор:  Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Търговска отстъпка при КИ относно доставка на стока до 30.06.2020 г.

ЗДДС. Въпрос. Съгласно становище № 20-00-100/29.06.2020 г. на ЦУ на НАП, когато след 30.06. 2020 г. възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка на стоки или услуги, за които след 30 юни 2020 г. се прилага намалена ставка от 9 % и която е фактически извършена и документирана до 30.06.2020 г., изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на данъчно известие по чл. 115 от ЗДДС. При издаването на данъчното известие се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана доставка и се прилага стандартната ставка от 20%.

При издаване на кредитни известия след 01.07.2020 г. за бонус оборот и върната стока, същите следва да са с 20% ДДС, ако касаят доставка на стока до 30.06.2020.

 

Въпрос:

 

Това важи ли и за кредитни известия (КИ), които се издават за отстъпка при навременно плащане, т.е. при издадена фактура до 30.06.2020г. със срок за плащане до 15.07.2020 г. и платена на 12.07.2020 г., следва ли и КИ за отстъпка за плащане да е с 20%?

 

 

 Отговор:  Моника Петрова, данъчен експерт