Данъчна ставка 9 на сто

Въпроси - отговори


ЗДДС. Корекция на ДК при брак на актив със стойност под 5 000 лв.

ЗДДС. Подобрение на наето паркомясто в Холандия

ЗДДС. Авансово плащане от сръбско дружество за доставка на стоки

ЗДДС. Изискване за тристранна операция и документиране

ЗДДС. Амбалаж за многократна употреба при доставки за ЕС

ЗКПО. Данък при източника при услуга по актуализация на софтуер

ЗКПО. Разходи за публична инфраструктура

ЗДДФЛ. Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ при дългосрочно командировани в чужбина местни лица

КСО. Минимален осигурителен доход при едновременно извършване на търговска дейност и ресторантьорство

КСО. Обезщетение за майчинство при осигуряване за част от периода по реда на законодателство от страна от ЕС

КСО. Започване и временно прекъсване на дейност като СОЛ

КСО. Осигуряване при полагане на личен труд в четири дружества

КТ. Покриване на разходи за курс за повишаване на квалификацията