Данъчна ставка 9 на сто

Актуално - дистанционни продажби


ЗДДС. Придобиване на нестандартен софтуер от трета страна и последваща продажба в ЕС

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество придобива нестандартен софтуер и лицензните права за неговото изменяне и разпространение от физическо лице от страна извън ЕС, което не извършва независима икономическа дейност и няма данни да е данъчно задължено лицe. Впоследствие е извършена доставка на услугата по лицензиране и предоставяне на нестандартен софтуер от българското дружество към дружество от ЕС, което няма постоянен обект за ДДС цели в България.

 

Въпроси:

 

  1. Следва ли българското дружество да си самоначисли ДДС за нестандартен софтуер и лицензните права за неговото изменяне и разпространение от физическото лице?
  2. Възможно ли е да се приеме, че услугата по лицензиране и предоставяне на нестандартен софтуер от българско дружество към посоченото дружество от ЕС може да бъде с място на изпълнение в България?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Продажби чрез Амазон в ЕС - регистрация по ДДС и документиране

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, което търгува с козметика ще започва да продава чрез платформата на Амазон основно на физически лица в ЕС, които не са търговци и не са регистрирани по ДДС. Стоката се изпраща от България до крайния потребител – клиент, който от своя страна плаща, но парите влизат в сметка на Амазон. След това на определен период от време Амазон ще превежда сумата към българското дружество, но след като си удържи комисионната ще се прави прихващане, като в сметката на българското дружество ще влиза само разликата.

 

Въпрос:

 

Какви са изискванията за регистрация на дружеството по ДДС и какви документи следва да издава от гледна точка на ЗДДС?

 

 

Отговор:  Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажби чрез Амазон на стоки чрез склад в Германия

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, изпраща стоки от България до склад на Амазон в Германия. След това стоките се продават чрез платформата на Амазон основно на физически лица, които не са търговци и не са регистрирани по ДДС.

 

Въпрос:

 

Какво е третирането от гледна точка ДДС?

 

 

Отговор:  Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Информация за спортни състезания чрез сайт

ЗДДС. Въпрос. Предметът на дейност на българско дружество е предоставяне на информация за спортни съзстезания срещу абонаментна такса чрез разработен сайт. Услугата ще се предоставя на данъчно незадължени лица (ДНЗЛ) в страната, в ЕС и трети страни. Предстои бързо достигане на оборот за задължителна регистрация: за клиентите в страната, лицето ще начислява 20% ДДС; за клиентите – с постоянно пребиваване в ЕС – лицето ще ползва правото си да се регистрира по чл. 156 от ЗДДС.

 

Въпроси:

 

  1. Как ще се отчитат доставките за клиентите извън ЕС? Дружеството получава приходите си чрез Pay Pal, а в системата на Pay Pal не присъства пълна информация за клиента.Така не може да се определи мястото на пребиваване на лицето - получател. Оттук е невъзможно и задължителното попълване на отчет по чл. 120 от ЗДДС, който е във връзка с правото на регситрация по чл. 156 от ЗДДС.
  2. За задължителната регистрация по ДДС и регистрацията по чл. 156, лицето какви справки декларации ще подава - справка декларация всеки месец с дневник за покупки и продажби?
  3. В дневника продажби кои доставки ще се включат? Доставките на кленти ДНЗЛ с пребиваване в ЕС се изготвят в декларации на тримесечие до 20 -то число. Това означава ли, че те не трябва да фигурират в ежемесечния дневник за продажби?

 

Отговор:  Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Форум за дизайн с клиенти ДНЗЛ от ЕС

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество продава достъп до форум за дизайн, където хората само обсъждат, но не произвежда самата услуга. Сайтът за дизайн не е притежание на дружеството. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Оборотите, които дружеството трупа в държавите на доставка са под прага за регистрация по ДДС там. Клиентите са предимно физически лица от Франция и Италия. Закупените абонаменти се плащат чрез PayPal, като акаунтът е фирмен и е свързан с фирмената банкова сметка в българска банка. За продажбите до момента се издават касови бележки.

 

Въпроси:

 

  1. Следва ли българското дружество да се регистрира по ЗДДС за такъв тип сделки и съответно да начисляваме ДДС на доставките си? Следва ли тези сделки да се декларират чрез MOSS системата?
  2. Къде е мястото на изпълнение в такъв случай?

 

 Отговор:  Моника Петрова, данъчен експерт