Съдържание (142/2021)

Съдържание (142/2021)

 

Издание: Труд и осигуровки

 

Коментари

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.)

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Задължителни вноски за 2021 г. Коментар на промените.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Полезна информация

 

Промяна на вида осигуряване за 2021 г. на самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Казуси

 

Продължаване на дейност на ЕООД при починал собственик

Александра Атанасова, Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Ганка Петрова, Людмила Мермерска

 

Въпроси – отговори

 

КТ. Изисквания за масово уволнение

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП


КТ. Изисквания към договор за обучение по чл. 229 от КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП


Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване собственици/ съдружници в ЕООД/ООД - чуждестранни лица от ЕС

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Осигуряване собственици/ съдружници в ЕООД/ООД - чуждестранни лица извън ЕС

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Осигурителни вноски върху възнаграждение на фрилансър, работещ в Украйна

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

Следващ брой

 

Следващ брой

 

Назад към рубриката