Съдържание (160/2021)

Съдържание (160/2021)

 

Издание: Труд и осигуровки

 

Коментари

 

Практически въпроси относно формата и момента на прекратяване на трудовия договор

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Актуално - след Brexit

 

Работа на граждани на Обединеното кралство и Северна Ирландия в Република България след Brexit

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Споразумение за оттегляне. Осигуряване без трудово правоотношение на гражданин на Пакистан, живеещ в Обединеното кралство

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Полезна информация

 

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация до 30 септември

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Казуси 15.09. - учители

 

КТ. Относно обезщетението на учител по чл. 222, ал. 3 КТ при група предприятия

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

МТСП. Актуализиране на възнаграждението на учителка,  неползвала втората година майчинство и определяне на възнаграждението за ползване на платен годишен отпуск 

 

МТСП. Прилагане на изменената разпоредба на чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране на учител, който има прекъсване на педагогическия си стаж през последните 10 години, а през последните 20 години е работил като педагогически специалист

 

Казуси

 

КТ. КСО. Командироване на работници за извършване на дизайнерски услуги в Белгия

Михаил Илиев, Димитър Бойчев

 

КСО. ЗДДФЛ. Доходи по трудово правоотношение за сезонна работа в България

Евгения Попова, Борислав Димчев

 

Въпроси – отговори

 

КТ. Относно прекъсването и отлагането на платен годишен отпуск

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Относно превръщането на договора за допълнителен труд в основен

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Относно задълженията на работодателя при промяна на фирмата на търговеца

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Относно планирането и отчитането на нощните часове при сумирано изчисляване на работното време

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

КСО. Задължителни осигурителни вноски при сключена групова застраховка „Живот“

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряване на управител на адвокатско дружество

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Окончателен размер на месечния осигурителен доход по Таблица 1 и преизчисляване на обезщетение при бременност и раждане

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Следващ брой

 

Следващ брой

 

Назад към рубриката