Съдържание (186/2023)

Съдържание (186/2023)

 

 

Промени в законодателството

 

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“, ТД Митница Пловдив

 

Счетоводство - годишно приключване

 

Валутна преоценка на притежавани финансови активи – счетоводни и данъчни аспекти

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО.  Относно разходи, възникнали през 2022 г., за които се узнава след подаване на ГДД  по чл. 92 и ГФО

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Дискусионно 

 

ЗДДС. Относно класифициране доставката от колонки за зареждане на електромобили

 

ЗДДС - документиране при настаняване в хотел

 

ЗДДС. Относно документиране услуги по настаняване в хотел при банкови преводи за резервация

Ганка Петрова, данъчен експерт 


ЗДДС. Относно документиране услуги по настаняване в хотел при закупуване на ваучер чрез Грабо    
Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Относно документиране услуги по настаняване в хотел чрез Букинг

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

Данъчна практика - ЗДДФЛ

 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ при предоставяне на финансови инструменти на служители на български дружества, принадлежащи към международни корпоративни групи

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Казуси 

 

ЗДДС. Наредба № Н-18. Относно регистрация и отчитане на приходите във фирма от продажба на стоки в електронен магазин с ППП

Ганка Петрова, Юлия Калчева

 

ТЗ. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗМДТ. Задължения на наследници на починал собственик на ЕООД

Александра Атанасова, Даниела Даракчиева

 

ЗДДС. ЗДДФЛ. Относно продажба на наследствен дял в ООД и получено допълнително обезщетение за пропуснати ползи

Ганка Петрова, Людмила Мермерска, Александра Атанасова

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно санкции при установено превишение прага на регистрация при последващо отпаднало основание за регистрация

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Относно некоректно издадени фактури поради допуснати технически грешки от българска фирма

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Относно покупка на автомобил втора употреба от ЕС при режим на маржа и задължение за протокол по чл. 117

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗКПО. Относно предоставяне ваучери за храна на лица, наети по два трудови договора

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно облагане с данък при източника на услуга за легализация на документи с платен аванс

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант      

ЗДДФЛ. Относно доходи от пенсия, изплащани от корпоративен пенсионен фонд от Нидерландия въз основа на лични вноски  

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Относно доход от неустойка при предсрочно прекратяване на договор за наем     

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Относно субсидия за 2022 г. за регистриран ЗС, получена през 2023 г. при прекратена регистрация

Евгения Попова, данъчен експерт

 

СИДДО. Относно продажба на дял в ЕООД при продавач - ЧФЛ и купувач - ЧЮЛ

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗЗД. Относно задължение за начисляване на лихва по непогасен заем след падежа при липса на анекс

Александра Атанасова, адвокат

 

 

Следващ брой

 

Следващ брой