Съдържание (189/2023)

Съдържание (189/2023)

 

 

Законодателни промени

 

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Изменения и допълнения в ЗДДС, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Приети са размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Александра Атанасова, адвокат

 

Промени в Закона за ограничаване плащанията в брой

Александра Атанасова, адвокат


Наредба № Н-18

 

Наредба № Н-18. Относно задължение за издаване на фискален бон от лице, извършващо хотелиерски услуги при плащане с карта на платформа    

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Наредба № Н-18. Относно задължение за издаване на касова бележка при получаване заплатени от клиенти суми в брой от каса на Изипей   

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

НАП. Относно издаване на касови бележки при прием на плащания чрез платформа при търговия на дребно чрез online магазин
 

Данъчна практика - ЗКПО

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (първо полугодие на 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Казуси

 

ЗДДС. СИДДО. Относно услуга от немско дружество по монтаж на материални активи, извършена в България
Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно документиране при придобиване на стоки и получени услуги в рамките на ЕС    

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно характера на доставка между българска и италианска фирма, като стоката не пристига в България

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно право на ПДК при започване на дейност, свързана само с облагаеми доставки, при ползване до момента на ЧДК

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно право на ДК при посочване в отчетните регистри на КИ и фактура за минала година

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно доставка на стоки за Канарските острови

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно третиране на загуба на парични средства поради измама

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Относно договор за разлика

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Документиране на доход от наем при наемодател – физическо лице

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Следващ брой

 

Следващ брой