Съдържание (192/2023)

Съдържание (192/2023)

 

Актуално

 

ЗКПО. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на вземания от акционери – физически лица с несъществено участие

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на потребителски кредити, предоставени и на персонала

Евгения Попова,  данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на непогасен заем, отпуснат на сина на собственика

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Дискусионно - ЗОПБ

 

Относно въпроси, възникнали във връзка с последните промени в Закона за ограничаване плащанията в брой

Александра Атанасова, адвокат

 

Счетоводство

 

Счетоводно третиране на заемите на криптовалута: Привидно лесна задача с много трудно решение

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Относно отчитане на скрито разпределение вследствие намаляване на касова наличност

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДС. Относно построяване на детска площадка от дружество в полза на община чрез събрани дарения

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. Относно включване на данъка по ЗМДТ при покупка на автомобил в цената на придобиването му

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

Коментари

 

Кратък преглед на промените в Търговския закон (продължение)

Александра Атанасова, адвокат


Съдебна практика

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІ част (м. май - м. август 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно продажба на недвижим имот от регистрирано лице, като за покупката му не е ползван ДК    

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно място на изпълнение и режим ВОД при доставки на стоки в немски логистичен склад и последващата им продажба

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно данъчна основа на услуга с поетапно изпълнение, като изпълнителят се регистрира по ЗДДС по време на изпълнението й

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно услуги, предоставяни на фирми в Дубай

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно получени суми и извършени разходи във връзка с участие в спортен турнир

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно отдаване под наем на офис на фирма от Австрия, вкл. документиране на консумативните разходи

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18. Относно продажба на билети в брой и чрез уебсайт   

Юлия Калчева, данъчен консултант


Наредба № Н-18. Относно издаване на фискален бон от лице, регистрирано като свободна професия, извършващо козметични услуги

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Относно облагане на дивиденти в полза на физическо лице - местно на Великобритания

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Следващ брой

 

Следващ брой