Съдържание (193/2023)

Съдържание (193/2023)

 

 

 Актуално - Приложение № 3

 

Относно новото Приложение № 3 към Декларацията по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО, подавано от предприятията

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Лизинг - счетоводство, ДДС

 

Счетоводно и данъчно третиране на договора за лизинг, в контекста на принципа предимство на съдържанието пред формата

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор

 

Лизинг - третиране по Закона за данък върху добавената стойност

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Коментари

 

Кратък преглед на промените в Търговския закон (продължение)

Александра Атанасова, адвокат

 

Дискусионно

 

ЗКПО. Относно дарение на народно читалище, регистрирано по ЗНЧ

Александра Атанасова, адвокат

 

Съдебна практика

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІІ част (м. май - м. август 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно данъчно третиране на разходи за коледно парти на персонала

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова

 

ЗДДС. ЗКПО. Относно безвъзмездно предоставяне на ваучери с цел реклама

Ганка Петрова, Румяна Йорданова

 

ЗДДС. Наредба № Н-18. Относно дистанционни продажби на стоки чрез електронен магазин през платформите ETSY и Amazon на ФЛ

Ганка Петрова, Юлия Калчева

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Отчитане на документи при доставка "door to door"в дневниците по ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно регистрация по чл. 97а, ал. 2 при услуги за интериорен дизайн на имоти в Гърция

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно продажба на недвижим имот от ФЛ, упражняващо свободна професия, регистрирано по ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно получени дарения чрез системи като Patreon, свързани с Youtube

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно износ на стоки за африканска фирма, транспортирани до склад в ЕС   

 Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Право на ДК при покупка на автомобил и корекция на ЧДК    

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно задължителна регистрация на непълнолетен, получил доходи от продажби чрез ЕКОНТ

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Относно данъчно облагане на доходи от предоставени услуги по разработване на софтуер от кипърско юридическо лице

Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 73, ал. 6 на доход на съдружник за личен труд през м. декември, изплащан през м. януари   
Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно ползване на данъчното облекчение за деца чрез работодателя при наложен запор в полза на банкова институция

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой