Ликвидация по ТЗ и Приложение №2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г.

Попълване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от предприятието – платец на доход (ред по ред)

Целта на материала е да се разгледат задълженията на предприятията-платци на доходи във връзка с попълване на кол. 3 на новия образец Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за доходи, задължението за данъчно облагане, при които възниква през 2013 г.

Попълване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от лицето - получател на доход (ред по ред)

 

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

Целта на материала е да се разгледа попълването на кол. 4 на новия образец Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО от лице - получател на доходи, задължението за данъчно облагане, при които възниква през 2013 г.