е-списание „Данъци TИTA“

Указание № 91-00-88/26.06.2013 и преобразуване на ТД

БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

Ежемесечно онлайн списание "Данъци ТИТА" е издание на "Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри" ООД, ISSN 1314-6505

Редакционна колегия:
Людмила Мермерска, доц. д-р по икономика – гл. редактор