Хранителна банка и одобрен икономически оператор

Коментари


Промени в ЗДДС, свързани с даряването на хранителни стоки на хранителни банки

 
 
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
В брой 88 на Държавен вестник от 08. 11. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), като приетите промени се отнасят до безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки на хранителни банки.
 
Целта на материала е да се анализират направените промени, които влизат в сила от 01. 01. 2017 г.

Относно предимствата за притежателя на разрешение за одобрен икономически оператор

 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив 
 
 
Целта на материала е да запознае с една нова и все още недостатъчно позната възможност, регламентирана в европейското митническо законодателство - програмата на Европейския съюз за одобрените икономически оператори (ОИО).
 
Придобиване на статус на ОИО дава редица предимства при прилагане на митническото законодателство.
 
Разглеждат се:
-         изискваният за получаване на статус на ОИО,
-         различните видове разрешения за статус на ОИО (ОИО за митнически опростявания и ОИО за сигурност и безопасност) и съответно
-         различните видове предимства, свързани с тях.

Глобалният форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели и оценката на България

 
 
Иван Антонов, главен юрисконсулт Дирекция „СИДДО“
 
 
След извършена партньорска проверка (peer review) от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели, Република България получи рейтинг Largely Compliant“ (в голяма степен съответстващ) на българското законодателство, регулаторните режими и административни практики с международния стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели.
 
Целта на материал е да изясни какво представляват:
-        Глобалният форум и
-        международните стандарти за обмен на информация, за които следи Глобалният форум,
както и как се формира рейтингът на дадена страна – член но форума.