Брой:

Съдържание (брой 84)

Коментари
 
Моника Петрова, данъчен експерт
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
Иван Антонов, главен юрисконсулт Дирекция „СИДДО“
 
Полезна информация
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Казуси
 
Юлия Калчева, Ивайло Кондарев, Христо Досев

 
 
 
Въпроси - отговори
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 
ЗДДС. Относно грешен VAT номер
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
Наредба № Н-18. Относно онлайн магазин
Юлия Калчева, данъчен експерт
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, Александра Атанасова, адвокат
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
Александра Атанасова, адвокат
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
 
 
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
Съдебна практика
 
Дискусионно 
 
 
 
 
 

Промени в ЗДДС, свързани с даряването на хранителни стоки на хранителни банки

 
 
Моника Петрова, данъчен експерт
 
 
В брой 88 на Държавен вестник от 08. 11. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), като приетите промени се отнасят до безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки на хранителни банки.
 
Целта на материала е да се анализират направените промени, които влизат в сила от 01. 01. 2017 г.
Целият текст
 • Коментари

 • Коментари

 • Коментари

 • Полезна информация

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Казуси

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Въпроси-отговори

 • Съдебна практика

 • Дискусионно

 • Следващ брой

 • Четете в броя

Рубрики