Брой:

Полезна информация

Накратко за имуществените отношения между съпрузите, съгласно уредбата в Семейния кодекс, в сила от 01. 10. 2009 г.

 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Целта на материала е да запознае с различните режими на уредбата на имуществените отношения между съпрузите, регламентирани в действащия Семеен кодекс.
 
Познаването им е важно и от гледна точка на ревизиите по чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Рубрики