КСО. Минимален осигурителен доход при едновременно извършване на търговска дейност и ресторантьорство

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Поради важността му представяме предварително ► от августовския брой на е-сп. "Данъци ТИТА" ► отговор на въпрос относно определяне на минималния осигурителен доход при едновременно извършване на търговска дейност и ресторантьорство

 

 

КСО. Въпрос. Търговско дружество извършва продажби на месо и месни произведения в няколко магазина, извършва и ресторантьорска дейност в малко заведение за хранене. В магазините работят 15 наети по трудови правоотношения лица, а ресторантът е с 8 човека персонал.

 

По отношение на персонала в ресторанта следва ли да се прилагат от 1 юли 2020 г. минималните месечни размери на осигурителния доход, определени с ред 60а на приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 19.06. 2020г.)?

 

 

Отговор: Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 

Актуално към 22.07.2020 г.

 

В посочения случай, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

 

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) се определят основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималният осигурителен доход за тях.

 

В тази връзка, съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт по икономическите дейности, посочени в ЗБДОО за всяка календарна година.

 

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности (както е в посочената фактическа обстановка), съгласно ал. 2 от разпоредбата, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение.

 

В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя.

 

При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности, на основание § 1, ал. 3 от допълнителните разпоредби на наредбата, основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

 

В посочения случай осигурителят извършва две дейности:

 

  • търговия на дребно с месо и месни продукти с код по КИД 2008 - 47.22 и
  • дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване с код по КИД 2008 - 56.10.

В дейността търговия на дребно с месо и месни продукти броят на заетите лица по трудово правоотношение е по-голям в сравнение с другата дейност, следователно това е основната дейност на осигурителя, за която се определят минималните месечни размери на осигурителния доход по ред 58 на приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. за всички осигурени лица.

 

Минималните размери на месечния осигурителен доход по квалификационни групи професии, определени с ред 60а на приложение №1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г., се прилагат от 1 юли 2020 г., когато основната икономическа дейност на осигурителя е хотелиерство или ресторантьорство.

  

Не пропускай най-актуалното ► Абонирай се за е-бюлетина ни: ТУК

Назад