ЗДДС. Право на данъчен кредит за закупени фитнес уреди с цел спортуване на служителите

ЗДДС. Въпрос: Фирма с основна дейност спедиторски услуги, закупува за офиса си фитнес уреди, с цел служителите извън работно време да спортуват. Въпросът ми е - има ли право фирмата на данъчен кредит за закупените фитнес уреди?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 Актуално към 01. 03. 2011 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
Смятам, че въпросното регистрирано по ЗДДС лице няма право на данъчен кредит за закупените фитнес уреди. Същите няма да се ползват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. В случая ще е налице ограничителното условие на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС за ползването на въпросното право. Според упоменатата разпоредба правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. Когато част от активите на едно регистрирано лице служат единствено за лично (нестопанско) потребление, те се ползват за цели извън предмета на дейност на лицето и са без право на данъчен кредит.