Извънредно положение. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Актуално - извънредно положение


Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

Подаване ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и ползване на отстъпка от ЕТ, който има и други доходи

Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство

Част II - Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Част I - Задължителни осигурителни вноски във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации

Част II - Задължителни осигурителни вноски във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и промените в Наредба № Н-13/2019 г.

Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за органичаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19)

Неплатен отпуск на лице по ДУК и осигуряване

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения и обезщетения във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации

Как следва се постъпи от изпълнител по договор в случая на форсмажорни обстоятелства?

Въпроси - отговори


ЗДДС. Закупен автомобил в ЕС без издадена фактура

ЗДДС. Ремонт и продажба на служебен лек автомобил в ЕС

ЗДДС. Доставка на собствен софтуер от дружество по микрокредитиране

ЗДДС. Данъчен режим на доставка от посредник

ЗДДС. Третиране на депозит от наемател

ЗДДС. Дистанционни продажби към физически лица през немски ДДС номер

ЗДДС. Продажба на специализирани софтуерни продукти от британско дружество

ЗДДС. Внос на стоки от Турция

Наредба № Н–18. Информация за покупната цена на горивата

ЗКПО. Обратно проявление на данъчна временна разлика от обезценка на вземания в по-малък размер

ЗКПО. Предоставяне на ваучери за храна

ЗКПО. Разкриване на разплащателна сметка в българска търговска банка и формиране на МСД

ЗКПО. Признаване на начислени разходи за лихви, без да са ефективно платени

СИДДО. Доходи от наем на контейнери, начислени от българско дружество на австрийско дружество

ЗДДФЛ. Пропуснато лице по граждански договор в Справката по чл. 73, ал. 1

ЗДДФЛ. Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от пенсионнер на ГД

ЗДДФЛ. Продажба на апартаменти от гражданин на ЕС

КСО. Обезщетение за временна неработоспособност при извършване на трудова дейност

ЗЗО. Здравно осигуряване на работещите по чл. 114 от КТ

ЗСч. Разпределяне на дивидент и скрито разпределение

ЗСч. Изтеглен кредит от банка с цел рефинансиране кредит на друга фирма