GDPR и облагане на чуждестранни лица

Въпроси - отговори


ЗДДС. Корекция на ползван ДК при продажба на сграда като освободена доставка

ЗДДС. Корекция на ползван ДК при продажбата на дялове в създадено с апорт на имущество дружество

ЗДДС. Дерегистрация по ЗДДС

ЗДДС. Дарение на превозно средство с ползван ДК на свързано лице

ЗДДС. Продажба на стоки чрез Амазон при предварително складиране на територията на Великобритания

ЗДДС. Регистрация по ЗДДС при продажба на апартаменти от физическо лице

ЗДДС. Третиране на услуга по обучение във Франция

ЗДДС. Третиране на доставка в Северен Кипър

Наредба № Н-18. Издаване на касова бележка при дистанционни продажби (ВОД до България)

ЗКПО. Данък при източника при услуги в полза на офшорки

ЗКПО. Данък при източника за организиране на семинар в чужбина

ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранно лице – управител и собственик на ЕООД

ЗДДФЛ. Доходи на чужденец, получени по договор за управление и контрол

ЗДДФЛ. Облагане на доходи на продуцентска къща за изпълнение на чуждестранни артисти

КСО. Дължимост на осигурителни вноски върху социален разход - групова застраховка

ЗСч. Строителство срещу обезщетение чрез СМР

ЗСч. Стойност на завеждане като стока на разкоплектовани части от МПС

ЗСч. Издаване на рекламен каталог

ЗСч. Предоставяне на брандирани стелажи с рекламна цел на клиенти

Регламент (ЕС) 2016/679. Задължителни мерки за защита на личните данни