Наредба № Н-18. Данъчна и съдебна практика - ЗДДС и ЗКПО.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Третиране на карти Мултиспорт, заплащани от служителите

ЗДДС. Условия при Инкотермс и признаване на доставка на стоки за ВОД

ЗДДС. Регистрация по ЗДДС на застрахователен агент

ЗДДС. Корекция на данъчен кредит при продажба на стара сграда и земя

ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по чл. 97а

Наредба № Н-18. Електронен магазин, работещ наложен платеж чрез куриерска фирма

ЗКПО. Относно справка по чл. 140, ал. 6 от ЗКПО

ЗКПО. Коригиране на кода на икономическа дейност при попълване в ГДД по чл. 92 на неточен код

ЗДДФЛ. Доход от наем на недвижим имот при учредено право на ползване

ЗДДФЛ. Предплатен наем за следваща година

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за застраховки от чуждестранен собственик на ЕООД

КСО. Осигуряване на бъдеща майка – работещ съдружник и управител в ООД

КСО. Подаване на декларация образец № 1 и № 6 за лице по граждански договор, осигурено на максимум по ТД

КТ. Прекратявана на ТД със срок на изпитание на лице в отпуск по болест

ЗТМТМ. Назначаване на сръбски гражданин на ДУК

ЗСч. Отчитане на сума по консултантски договор като текущ разход или като ДНМА