ЗДДС. Издаване на кредитно известие към няколко фактури

ЗДДС. Въпрос: Предприятието ни е издало няколко фактури за продажба на стоки. През м. Март ни върнаха стока и издадохме кредитни известия. Може ли да издадем едно кредитно известие към няколко фактури съгласно ЗДДС?
 
 
Отговор: Ивайло Кондарев, данъчен консултант
 
 
 Актуално към 01. 05. 2011 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
Законът по принцип разрешава едно кредитно известие да бъде издадено към повече от една фактури. Това се вижда от нормата на чл. 18, ал. 4 от ППЗДДС, според която, когато търговска отстъпка или намаление са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие (и доставката е вече фактурирана), за изменението на данъчната основа се издава кредитно известие към съставената фактура. А когато за доставката са издадени повече от една фактури, отново е нужно издаването на едно кредитно известие, в което се посочват номерата (и датите) на всички издадени фактури за доставката.
 
Ето защо няма пречка към няколко съставени фактури за продажба на стоки (или услуги) да бъде издадено само едно кредитно известие. Това всъщност е нормалният начин на процедиране в подобни ситуации.