ЗОПБ. Третиране при обща сума на разпределени дивиденти над 15 000 лв, но отделно задължение към всеки съдружник под 15 000 лв.

ЗОПБ. Въпрос. ООД с трима съдружници иска да раздаде дивиденти, които да бъдат изплатени в брой. Решенията на Общото събрание ще бъде за обща сума 42 000 лв. по 14000 лв. на всеки съдружник. След като общата сума от протокола надхвърля 15 000 лв., но поотделно на всеки съдружник това правило не е нарушено, може ли сумите да бъдат изплатени в брой?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
 
Актуално към 01. 06. 2013 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.

 
Дивидентите се изплащат във връзка с взетото решение на Общото събрание, но правото на всеки съдружник да получи дивидент произтича от неговото членство в дружеството.
 
В чл. 123 от Търговския закон се казва, че всеки съдружник има право да участва в разпределението на печалбата на дружеството. Разпределението на печалбата се извършва именно чрез дивидентите.
 
Всеки един съдружник има отделно правоотношение с дружеството и плащането към всеки един съдружник представлява плащане към три различни физически лица, въпреки че се извършва въз основа на едно и също решение на Общото събрание.
 
Можете да погледнете Указание на МФ (№ УК-3 от 04. 04. 2011 г.), което е във връзка с прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой. В него не е разгледан изрично Вашия казус, но мисля че указанията по различни договори е добре за се прочетат и считам, че ще ви ориентират и във Вашия казус.
 
Моето мнение е, че не сте задължен с оглед изискванията на Закона за ограничаване плащанията в брой да извършите плащането по сметка към съдружниците в дружеството.