Дискусионно: Наредба № Н-18. Плащания чрез PayPal и издаване на касов бон

Наредба № Н -18. Въпрос. Имайки предвид публикация от мартенския брой на списанието относно PayPal не ми стана ясно дали при получени плащания чрез PayPal трябва да се издава касов бон или не. Не открих PayPal в списък на посочения в публикацията адрес, а в друг регистър като кредитна институция. Притеснява ме, че прочетох и в отчетите по срещи, които се провеждат между НАП и БСК, че въпросът с PayPal не е решен и до днес.
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Актуално към 01. 04. 2019 г.
 
(Бел. ред. Има се предвид публикацията: Наредба № Н-18. Относно електронен магазин и ползване на PayPal.)
 
Във връзка с поставения въпрос Ви информирам, че съществува писмо на БНБ, в което се уточнява, че PayPal е кредитна институция, лицензирана в държава-членка на Европейския съюз – Люксенбург, с уведомление за извършване на дейност на територията на Република България, и вписана от БНБ в Списъка на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕС с уведомление за извършване на дейност на територията на Република България.
 
Сред сделките, които са включени в уведомлението за PayPal, относно извършване на дейност на територията на страната ни е издаването на електронни пари.
 
Обръщам внимание, че PayPal не е сред изброените в момента институции в публичния регистър на лицензираните платежни институции, както и за техните клонове и представители, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗПУПС публикуван на официалната интернет страница на БНБ (www.bnb.bg), „Платежна инфраструктура”, „Платежен надзор”,  „Регистри по ЗПУПС.
 
 
На основание изложеното смятам, че дейността на институцията PayPal към настоящия момент не е банково плащане по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. 
 

(Бел. ред. Аналогично тълкуване по отношение на плащане чрез Pay Pal е изразено от ЦУ на НАП преди още около 2 години в разяснение № 24-35-8#1 от 31. 05. 2017 г., публикувано на сайта на фирма „КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ“ ЕООД, като получател на отговора. Виж линка към материала на сайта на фирма „КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ“ ЕООД, в края на който е публикувано разяснението.)
 

За абонатите на сп. Данъци ТИТА:
 
В следващия брой на списанието е анонсиран материал от същия автор по отношение на последните промени в Наредба № Н-18, публикувани в ДВ, бр. 26 от 29.03.2019 г.