Промените в отчетните регистри при отложено начисляване на ДДС при внос, в сила от 01.07.2019 г.

Промените в отчетните регистри при отложено начисляване на ДДС при внос, в сила от 01.07.2019 г.
 
 
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Актуално към 01.07.2019 г.
 
В ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО) се направиха изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност.
 
Част от тези изменения – относно отложено начисляване на ДДС при внос, влизат в сила от 01.07.2019 г.
 
В тази връзка и предвид измененията в ППЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г. е необходимо да се съобразят промените от 01.07.2019 г., които засягат отчетните регистри:
 
  • дневник за покупки (Приложение № 11) и
  • дневник за продажби (Приложение № 10), както и
  • параметрите, структура и изисквания към файловете на техническия носител (Приложение № 12).
Промените са наложени от обстоятелството, че новият режим за отложено начисляване на ДДС при внос е въведен при доставките по чл. 163а от ЗДДС.
 
Важно е да се обърне внимание на изменението, тъй като същото е свързано с промяна в приложения, които се подават ежемесечно в НАП:
 

 

За абонатите на списанието от началото на годината виж още т. V. Отложено начисляване на ДДС при внос от материала от януарския брой на списанието «Промени в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане за 2019 г.»

 

Чети десетки актуални и полезни статии всеки месец - от юли до декевмри 2019 г., 
 
като се абонираш за второ полугодие (2019 г.) на сп. "Данъци ТИТА" още сега ► ТУК