Два важни акцента при новата процедура на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Маркираме два важни акцента в материала на Евгения Попова: „Новата процедура за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г“. (започват с думата «Внимание»),  в които се посочва, че може да Ви се наложи да  заличавате информация, подадена от НАП:

 

  • В Приложение № 1 - когато работодателят по основното трудово правоотношение е включил и доходите от друг работодател при годишното определяне на данъка, ще са налице и данните, посочени и от другия/те работодател/и. Предвид това за да бъдат заредени коректно данните в приложението, когато в помощната таблица има повече от един ред с данни от един и същ работодател за един и същ код, физическото лице следва да направи избор и да потвърди само единия от редовете.
  • В Приложение № 5 - наличната в НАП информация от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходите относно изплатени доходи при продажба на права или имущество може да включва и необлагаеми доходи. В този случай  физическите лица следва ди  ги премахнат от приложението.