Още по-добри абонаментни планове!

 
 
ПЛАН: Целогодишен абонамент за 2018 г.
 
 
Абонирайки се за цялата 2018 г. получавате достъп до:
 
  • 12 онлайн броя  на месечното сп. „Данъци ТИТА“ за 2018 г.
  • Електронен достъп до онлайн архив на сп. „Данъци ТИТА“ за 2010 – 2017 г. Чете всички вече публикувани броеве, както и предстоящите броеве за 2017 години, когато бъдат публикувани.
  • 5 онлайн семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО, както и за най-важните казуси при годишното приключване. Семинарите ще бъдат публикувани в края на м. януари 2018 година и достъпни за гледане на сайта на ТИТА през цялата 2018 година.
  •  20% отстъпка  от присъствените ни семинари през 2017 и 2018 г.
И всичко това за цена от само 239 лв. (ДДС вкл.)
 

 
ПЛАН: Абонамент за първо полугодие на 2018 г.
 
 
Ако се абонирате за първо полугодие на 2018 г. получавате:
 
  • Първите 6 онлайн броя на месечното сп. „Данъци ТИТА“ за 2018 г.
  • 5 онлайн семинара за промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО, както и за най-важните казуси при годишното приключване. Семинарите ще бъдат публикувани в края на м. януари 2018 година и достъпни за гледане на сайта на ТИТА през цялата 2018 година.
  • 10% отстъпка от присъствените ни семинари през 2017 и 2018 г. Ако сте имали абонамент за цялата 2017 година или за първо и второ полугодие на 2017 година, ползвате отстъпка от 20% от семинарите ни до края 2017 година.
При подновяване на абонамент Ви за второ полугодие 2018 г. ще получите и достъп до онлайн архив 2010 – 2017 г.
 
И всичко това за цена от само 120 лв. (ДДС вкл.)
 

 
Моля, отделете няколко минути и научете повече за продукта, както и се запознайте с общите условия за ползване.