Нова е-книга: Дисциплинарна отговорност на работника и служителя

Купете в e-книжарницата на TITA.BG:
 
 
Е-книгата е практически наръчник за правилното провеждане на дисциплинарно производство. Изобилства със съдебна практика. Приложени са образци, необходими за дисциплинарното производство.
 
Важно! Подарък за абонати!
 
Абонатите на сп. „Данъци ТИТА“ с абонамент за:
 
·         Цялата 2018 година,
·         Второ полугодие на 2018 година,
·         Цялата 2019 година, защото при абонамент се дава достъп веднага,
 
могат да четат съдържанието на книгата безплатно, защото то ще бъде публикувано на части в три поредни броя на списанието:
 
·         Бр. 108 (октомври)правна уредба, понятие за трудова дисциплина, дисциплинарна отговорност и нарушението на трудовата дисциплина като предпоставка за нейното реализиране, състави на нарушения на трудовата дисциплина.
 
·         Бр. 109 (ноември): видове дисциплинарни наказания.
 
·         Бр. 110 (декември): дисциплинарното производство и заличаването на дисциплинарните наказания.
 
 
 
Внимание! Е-книгата се чете директно на сайта на TITA.BG. Не се сваля или праща на диск. При желание може да се разпечата.