Промени в ППЗАДС

30 юли, 2019

В ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД ППЗАДС), който влиза  в сила от 30. 07.2019 г.

 

Промените в ППЗАДС са с оглед последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в ДВ,  бр. 33 от 2019 г. - те са във връзка с отпадане на изискването за отпечатване на продажната цена на тютюневите изделия върху бандерола и отпечатването й върху потребителската опаковка, с изключение на пурите и пуретите, за които остава продажната цена да се отпечатва върху бандерола, като по този начин се отчита спецификата на дейността на лицата, извършващи дейности с този вид стоки.

 

Обзор на направените промени ще бъде публикуван августовския брой на списание „Данъци ТИТА“.

Назад към новините