Обнародвани ПИД ППЗАДС, Наредба № H-1 от 2014 г. и Наредба № Н-7 от 2016 г.

12 юни, 2020

В ДВ. бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани:

 

Виж Мотивите към проекта на ПИД ППЗАДС.

 

Виж Мотивите към проекта за промени в Наредба № H-1 от 2014 г.

 

Виж Мотивите към проекта за промени в Наредба № H-7 от 2016 г.

 


За абонатите на списанието очаквайте коментар на направените промени в юлския брой на списанието, който ще бъде представен предварително.

Назад към новините